OFF
OFF
ADMICRO
22AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Vì sao phát xít Đức tiến hành đàm phán và ký kết với Liên Xô bản Hiệp ước Xô - Đức không xâm lược nhau (23 - 8 - 1939)?

  • A. 
   Nhằm phá vỡ liên minh chống phát xít do Anh, Pháp và Liên Xô đứng đầu.
  • B. 
   Để tập trung lực lượng tiến công Anh, Pháp, Mỹ từ mặt trận phía Tây và Đông.
  • C. 
   Tránh trường hợp cùng một lúc phải chống lại Anh, Pháp và Liên Xô.
  • D. 
   Để có thời gian chuẩn bị lực lượng cho một cuộc chiến tranh lâu dài.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Tránh trường hợp cùng một lúc phải chống lại Anh, Pháp và Liên Xô.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210703

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF