OFF
OFF
ADMICRO
22AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Thành lập chính quyền cách mạng dưới hình thức những ủy ban nhân dân tự quản là một trong những chủ trương của

  • A. 
   Mặt trận Liên hiệp quốc dân Việt Nam (1951).
  • B. 
   Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (1960).
  • C. 
   Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh (1941).
  • D. 
   Mặt trận Thống nhất dân tộc phán đế Đông Dương (1939).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (1960) chủ trương đoàn kết toàn dân, đấu tranh chống đế quốc Mĩ xâm lược và chính quyền Ngô Đình Diệm, thành lập chính quyền cách mạng dưới hình thức ủy ban nhân dân tự quản.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210701

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF