ON
ON
YOMEDIA
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Phong trào cách mạng 1930-1931 và cao trào kháng Nhật cứu nước ở Việt Nam có điểm tương đồng nào dưới đây?

  • A. 
   Sử dụng các hinh thức đấu tranh phong phủ và quyết liệt.
  • B. 
   Để lại bài học quý về xây dựng khối liên minh công – nông.
  • C. 
   Đề ra những mục tiêu và hình thức đấu tranh mới.
  • D. 
   Tổ chức các lực lượng yêu nước trong mặt trận dân tộc thống nhắt.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Điểm tương đồng giữa phong trào cách mạng 1930-1931 và cao trào kháng Nhật cứu nước năm 1945 ở Việt Nam là: Sử dụng các hình thức đấu tranh phong phú, quyết liệt.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210730

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON