OFF
OFF
ADMICRO
11AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một trong những điếm khác nhau giữa chiến dịch Hồ Chí Minh (1975) với chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) ở Việt Nam là về

  • A. 
   Sự huy động lực lượng.    
  • B. 
   quyết tâm giành thắng lợi.
  • C. 
   kết cục quân sự.
  • D. 
   phương châm tác chiến.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  - Các đáp án A, B, D: là điểm giống của chiến dịch Hồ Chí Minh (1975) và chiến dịch Điện Biên Phủ (1954)

  - Đáp án C: Phương châm tác chiến:

  - Chiến dịch Điện Biên Phủ: đánh chắc tiến chắc.

  - Chiến dịch Hồ Chí Minh: thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210720

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON