OFF
OFF
ADMICRO
19AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ngay sau Hiệp dịnh Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương, cuộc cách mạng dân tộc dân chú nhân dân ở miền Bắc Việt Nam

  • A. 
   được bắt đầu thực hiện.
  • B. 
   được đẩy mạnh trên quy mô lớn.
  • C. 
   đã được hoàn thành.
  • D. 
   đã được cơ bản hoàn thành.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Với Hiệp định Giơnevơ (1954), miền Bắc được hoàn toàn giải phóng. Tuy nhiên, quân Pháp ở miền Bắc vẫn chưa rút về nước hoàn toàn => Cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Bắc Việt Nam mới được cơ bản hoàn thành.

  Chọn đáp án: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210708

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON