OFF
OFF
ADMICRO
11AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Phong trào cách mạng 1930-1931 để lại cho lịch sử dân tộc Việt Nam bài học nào dưới đây?

  • A. 
   Kết hợp đấu tranh công khai và bí mật.
  • B. 
   Giành thắng lợi từng bước.
  • C. 
   Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân.
  • D. 
   Giành và giữ chính quyền.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Giành và giữ chính quyền.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210728

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON