ON
ON
YOMEDIA
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Từ sau ngày 2/9/1945 đến trước ngày 6/3/1946, Đảng ta chủ trưong hòa hoãn với quân Trung Hoa Dân quốc vì:

  • A. 
   quân Trung Hoa Dân quốc có thiện chí với ta.     
  • B. 
   ta cần thời gian chuẩn bị tổng tuyển cử.
  • C. 
   tránh đối đầu với nhiều kẻ thù cùng một lúc.  
  • D. 
   Trung Hoa Dân quốc chống phá ta.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Từ sau ngày 2/9/1945 đến trước ngày 6/3/1946, Đảng ta chủ trương tạm hòa hoãn, nhân nhượng với quân Trung Hoa Dân quốc vì để tránh trường hợp một mình đối phó với nhiều kẻ thù cùng một lúc, từ đó chủ trương tạm thời hòa hoãn, tránh xung đột với quân Trung Hoa Dân quốc

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209450

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF