ON
ON
YOMEDIA
22AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Mục tiêu bao trùm trong chính sách đối ngoại của Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai là:

  • A. 
   xâm lược các nước ở khu vực châu Á.        
  • B. 
   lôi kéo các nước Tây Âu vào khối quân sự NATO.
  • C. 
   bao vây, tiêu diệt Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa.    
  • D. 
   thực hiện chiến lược toàn cầu với tham vọng làm bá chủ thế giới.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Mục tiêu bao trùm trong chính sách đối ngoại của Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai là: thực hiện chiến lược toàn cầu với tham vọng làm bá chủ thế giới.
  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209465

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF