OFF
OFF
ADMICRO
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một trong những mục đích của tổ chức Liên hợp quốc là : 

  • A. 
   Trừng trị các hoạt động gây chiến tranh.     
  • B. 
   Thúc đẩy quan hệ thương mại tự do.
  • C. 
   Duy trì hòa bình và an ninh thế giới.  
  • D. 
   Ngăn chặn tình trạng ô nhiễm môi trường.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hiến chương Liên hợp quốc là văn kiện quan trọng nhất đã nêu rõ mục đích của tổ chức này là: duy trì hòa bình và an ninh thế giới, phát triển các mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc và tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tư quyết của các dân tộc.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209295

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF