ON
ON
YOMEDIA
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Giai cấp công nhân Việt Nam xuất thân chủ yếu từ đâu? 

  • A. 
   Giai cấp tư sản bị phá sản       
  • B. 
   Giai cấp nông dân bị mất đất.
  • C. 
   Tầng lớp tiểu tư sản bị chèn ép.      
  • D. 
   Thợ thủ công bị thất nghiệp

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Giai cấp công nhân Việt Nam chủ yếu xuất thâm từ giai cấp nông dân bị tước đoạt ruộng đất.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209293

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF