ON
ON
YOMEDIA
19AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Quân đồng minh vào phía Bắc nước ta sau cách mạng tháng 8 năm 1945 là

  • A. 
   Trung Hoa Dân Quốc.       
  • B. 
   thực dân Pháp.  
  • C. 
   đế quốc Anh.   
  • D. 
   phát xít Nhật.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Trung Hoa Dân Quốc.       

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209316

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON