ON
ON
YOMEDIA
00AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong “chiến tranh đặc biệt”, “bình định” miền Nam trong vòng 2 năm là mục tiêu của  kế hoạch nào của Mỹ?

  • A. 
   Giôn-xơn Mác-na-ma-ra.       
  • B. 
   Bình định toàn miền Nam.
  • C. 
   Dồn dân lập “Ấp chiến lược”.       
  • D. 
   Sta- lây - Tay-lo.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Từ tháng 3-1964, đế quốc Mỹ thực hiện kế hoạch mới, kế hoạch Giônxơn - Mắc Namara, nhằm bình định miền Nam trong vòng 2 năm (1964-1965). Chúng lập ra bộ chỉ huy liên hợp Việt-Mỹ, tăng thêm 6.000 cố vấn và lính chiến đấu Mỹ, đưa số quân Mỹ ở miền Nam lên 2 vạn tên vào cuối năm 1964.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209286

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF