ON
ON
YOMEDIA
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Chiến thắng nào của LX đã làm phá sản chiến lược “chiến tranh chớp nhoáng” của Hít le?

  • A. 
   Chiến thắng Xta-lin-gơ-rat.   
  • B. 
   Chiến thắng vòng cung Cuốc-xcơ.
  • C. 
   Chiến thắng Lê nin grat.       
  • D. 
   Chiến thắng Mát-xcơ-va.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Tháng 12-1941, Hồng quân Liên Xô do tướng Giu-cốp chỉ huy đã phản công quyết liệt, đẩy lùi quân Đức ra khỏi cửa ngõ Thủ đô. Chiến thắng Mát-xcơ-va đã làm phá sản chiến lược “chiến tranh chớp nhoáng” của Hít-le.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209290

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF