OFF
OFF
ADMICRO
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Thực tiễn cách mạng Việt Nam từ sau ngày 2-9-1945 đến ngày 19-12-1946 phản ánh  quy luật nào của lịch sử dân tộc Việt Nam?

  • A. 
   Dựng nước đi đôi với giữ nước.      
  • B. 
   Kiên quyết chống giặc ngoại xâm.
  • C. 
   Luôn giữ vững chủ quyền dân tộc.       
  • D. 
   Mềm dẻo trong quan hệ đối ngoại.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Dựng nước đã khó mà giữ lấy nước lại càn khó hơn. Thực tiễn cách mạng Việt Nam từ sau 2/9/1945 đến trước ngày 19/12/1946, nước ta đang  ở vào tình thế  “như ngàn cân treo sợi tóc”. Đảng , chính phủ và Bác Hồ đã có những giải pháp hết sức đúng đắn, sáng tạọ và kịp thời để củng cố xây dựng chính quyền cách mạng, giải quyết nạn đói, nạn dốt khó khăn về tài chính . Mặt khác để bảo vệ được chính quyền cách mạng non trẻ Đảng ta đã có những đối sách hết sức mềm dẻo, khôn khéo để giải quyết khó khăn về ngoại xâm và nội phản . Đó là quy luật của lịch sử dân tộc ta như Bác Hồ đã từng nhắc nhở “ Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước.” => Dựng nước phải đi đôi với giữ nước. 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209494

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON