ON
ON
YOMEDIA
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Lý do quan trọng nhất để phong trào dân chủ 1936 - 1939 ở Việt Nam thu hút được sự hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp nhân dân?

  • A. 
   Sự xuất hiện của chủ nghĩa phát xít và nguy cơ chiến tranh.
  • B. 
   Quần chúng đã được tuyên truyền và giác ngộ cao về chính trị.
  • C. 
   Đảng có mục tiêu, phương pháp và khẩu hiệu đấu tranh phù hợp.
  • D. 
   Chính phủ Mặt trận nhân dân Pháp nới lỏng một số chính sách tiến bộ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Lý do quan trọng nhất để phong trào dân chủ 1936 - 1939 ở Việt Nam thu hút được sự hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp nhân dân?

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209452

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF