ON
ON
YOMEDIA
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Các nước ở Đông Nam Á giành được độc lập vào năm 1945 là

  • A. 
   Việt Nam, Lào, Campuchia  
  • B. 
   Việt Nam, Lào, Mianma
  • C. 
   Việt Nam, In-đô-nê-xi-a, Xingopo    
  • D. 
   In-đô-nê-xi-a, Việt Nam và Lào

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Vào giữa tháng 8-1945, nhân dân Đông Nam Á đứng lên đấu tranh, nhiều nước đã giành đọc lập dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, cụ thể là ba quốc gia sau:

  - Inđônêxia: ngày 17-8-1945, tuyên bố độc lập và thành lập nước Cộng hòa.

  - Việt Nam: thàng 8-1945 tiến hành khởi nghĩa => 2-9-1945, nước VNDCCH ra đời.

  - Lào: thàng 8-1945, nhân dân các bộ tộc Lào nổi dậy, đên ngày 12-10, Lào tuyên bố độc lập.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209278

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF