ON
ON
YOMEDIA
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tại sao đến năm 1965, Mĩ phải chuyển sang thực hiện chiến lược “Chiến tranh cục bộ”?

  • A. 
   Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” đã bị phá sản hoàn toàn.
  • B. 
   Mĩ muốn mở rộng và quốc tế hóa chiến tranh Việt Nam.
  • C. 
   Mĩ muốn nhanh chóng kết thúc chiến tranh Việt Nam.
  • D. 
   Mĩ lo ngại ủng hộ của Trung Quốc và Liên Xô cho cuộc kháng chiến của nhân dân ta.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Sau thất bại của chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”, Mĩ đẩy mạnh chiến tranh xâm lược, chuyển sang chiến lược “Chiến tranh cục bộ” ở miền Nam và mở rộng chiến tranh phá hoại miền Bắc.

  => Như vậy, do chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” bị phá sản nên Mĩ chuyển sang chiến sang chiến lược “Chiến tranh cục bộ”.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209451

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON