OFF
OFF
ADMICRO
22AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  So với chiến lược kinh tế hướng nội, chiến lược kinh tế hướng ngoại của các nước tham gia sáng lập ASEAN có gì khác?

  • A. 
   Phát triển các ngành sản xuất hàng tiêu dùng nội địa thay hàng nhập khẩu.  
  • B. 
   Chú trọng sản xuất hàng nội địa và xuất khẩu.
  • C. 
   Lấy thị trường trong nước làm chỗ dựa.    
  • D. 
   Lấy xuất khẩu làm chủ đạo, mở cửa nền kinh tế, thu hút vốn đầu tư.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Kinh tế hướng nội là phát triển các ngành sản xuất hàng tiêu dùng nội địa thay hàng nhập khẩu.  Kinh tế hướng ngoại lấy xuất khẩu làm chủ đạo, mở cửa nền kinh tế, thu hút vốn đầu tư. Đây là điểm khác nhau co bản giữa 2 chiến lược kinh tế này.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209483

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON