OFF
OFF
ADMICRO
02AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hội nghị lần thứ 24 của BCH Trung ương Đảng tháng 9 năm 1975 đã đề ra nhiệm vụ gì?

  • A. 
   Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước.
  • B. 
   Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt lãnh thổ
  • C. 
   Hàn gắn vết thương chiến tranh.
  • D. 
   Tổng tuyển cử bầu quốc hội chung trong cả nước.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209288

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON