OFF
OFF
ADMICRO
22AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tại sao vào đầu thế kỉ XX, xuất hiện con đường cứu nước theo xu hướng dân chủ tư sản?

  • A. 
   Do xuất phát từ lòng yêu nước và xuất hiện những giai tầng mới trong xã hội.
  • B. 
   Do phong trào cứu nước theo ý thức hệ phong kiến không giành thắng lợi.
  • C. 
   Sự truyền bá của các tân thư, tân văn vào Việt Nam. 
  • D. 
   Do ảnh hưởng của cuộc Duy tân ở Nhật Bản.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Do xuất phát từ lòng yêu nước và xuất hiện những giai tầng mới trong xã hội.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209447

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF