OFF
OFF
ADMICRO
10AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Việt Nam có thể rút ra kinh nghiệm gì từ sự phát triển kinh tế của các nước tư bản  sau chiến tranh thế giới thứ hai để đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước?

  • A. 
   Ứng dụng các thành tựu khoa học kĩ thuật
  • B. 
   Khai thác và sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên
  • C. 
   Tăng cường xuất khẩu công nghệ phần mềm   
  • D. 
   Nâng cao trình độ tập trung vốn và lao động.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Su chiến tranh thế giới thứ hai Nhật Bản là nước bại trận và chịu hậu quả nặng nề nhất sau chiến tranh. Nhưng Nhật Bản đã nhanh chóng vươn lên trở thành một cường quốc đứng thứ hai thế giới sau Mỹ trong thập niên 70 của thế kỷ XX. Nguyên nhân quan trọng nhất để Nhật Bản đạt được sự phát triên thần kỳ đó là nhờ vào yếu tố con người và đầu tư cho Khoa học kỹ thuật. Do vậy VN hiện nay đang trong quá trình thực hiện CNH,HĐH đất nước, nước ta cũng gặp rất nhiều khó khăn do đó VN cần học kinh nghiệm của Nhật Bản 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209490

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON