ON
ON
YOMEDIA
01AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Chiến dịch nào sau đây được xem là “Trận trinh sát chiến lược”  ? 

  • A. 
   Chiến dịch đường 14 Phước Long      
  • B. 
   Chiến dịch Hồ Chí Minh
  • C. 
   Chiến dịch Điện Biên Phủ (1954)     
  • D. 
   Chiến dịch Biên Giới 1950

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chiến dịch Đường 14 Phước Long được coi như một trận “ trinh sát chiến lược” vì: Sau hiệp định Pa Ri, Mỹ đã rút hết quân đội về nước, lực lượng Ngụy Sài Gòn mất chổ dựa. Để thăm dò khẳ năng của lực lượng lính ngụy và khả năng can thiệp của Mỹ ta mở đợt hoạt động quân sự vào cuối 1974 và đầu 1975 ta giành thắng lợi vang dội ở đường 14 Phước Long . Điều đó cho ta có nhận định đúng về khả năng của địch để đề ra kế hoạch giải phóng hoàn toàn Miền Nam., 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209488

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF