OFF
OFF
ADMICRO
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hãy sắp xếp các sự kiện trên theo đúng trình tự thời gian.

  1. Chiến thắng Ấp Bắc (Mĩ Tho)

  2. Phong trào "Đồng khởi".          

  3. Chiến thắng Bình Giã (Bà Rịa).

  4. Chính quyền Ngô Đình Diệm bị sụp đổ.

  • A. 
   1, 2, 3, 4.       
  • B. 
   1, 4, 2, 3.   
  • C. 
   1, 3, 2, 4.    
  • D. 
   2, 1, 4, 3.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  1. Chiến thắng Ấp Bắc (Mĩ Tho) (2-1-1963)

  2. Phong trào "Đồng khởi". (1960)

  3. Chiến thắng Bình Giã (Bà Rịa). (2-12-1964)

  4. Chính quyền Ngô Đình Diệm bị sụp đổ. (11- 1963)

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209462

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON