ON
ON
YOMEDIA
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đâu là sự kiện kiện khởi đầu cuộc“Chiến tranh lạnh”?

  • A. 
   Đạo luật viện trợ nước ngoài của Quốc hội Mĩ.  
  • B. 
   Thông điệp của Tổng thống Mĩ Truman.
  • C. 
   Diễn văn của ngoại trưởng Mĩ Macsan.   
  • D. 
   Chiến lược toàn cầu của Tổng thống Mĩ Rudơven.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Sự kiện được xem là khởi đâu cho chính sách chống Liên Xô, gây nên cuộc Chiến tranh lạnh là thông điệp của Tổng thống Truman tại Quốc hội Mỹ ngày 12-2-1947. Trong đó, tổng thống Mĩ khẳng định: sự tồn tại của Liên Xô là nguy cơ lớn đối với nước Mĩ và đề nghị viện trợ khẩn cấp 400 triệu USD cho hai nước Hi Lạp và Thổ Nhĩ Kì.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209292

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF