ON
ON
YOMEDIA
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Phong trào công nhân trong giai đoạn 1926-1929 có gì khác so với giai đoạn 1919-1925 ?

  • A. 
   Diễn ra rời rạc, lẻ tẻ, chưa thống nhất mục tiêu đấu tranh chung
  • B. 
   Diễn ra lẻ tẻ, mang tính chất tự phát, thiếu sự lãnh đạo chung thống nhất
  • C. 
   Mang tính chất chính trị rõ nét, bắt đầu có sự liên kết thành một phong trào 
  • D. 
   Chủ yếu đòi quyền lợi kinh tế nên còn mang tính tự phát

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Giai đoạn 1919 - 1925 phong trào công nhân tuy đã phát triển nhưng còn trong thời kì mang tính “tự phát”, chưa tỏ rõ được là một lực lượng chính trị độc lập, chưa có ý thức rõ rệt về sứ mệnh lịch sử của giai cấp mình. Cuộc bãi công của công nhân xưởng Ba Son tháng 8/1925 là dấu mốc đánh dấu giai cấp công nhân nước ta từ đây bước đầu đi vào đấu tranh tự giác do tác động của hội VNCMTN , giai cấp công nhân từng bước đã có ý thức về giai cấp rõ rệt, phong trào ngày càng phát triển về chất 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209475

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON