OFF
OFF
ADMICRO
10AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào sau đây không thuộc Nghị quyết Hội nghị trung ương Đảng ( 5/1941) ? 

  • A. 
   Nhiệm vụ cách mạng chủ yếu là đấu tranh giai cấp
  • B. 
   Giải phóng dân tộc.
  • C. 
   Tạm gác cách mạng ruộng đất. 
  • D. 
   Kẻ thù của cách mạng là đế quốc Pháp và phát xít Nhật.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hội nghị tháng 5-1941 khẳng định nhiệm vụ chủ yếu trước mắt của cách mạng là giải phóng dân tộc.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209445

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON