OFF
OFF
ADMICRO
10AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào dưới đây thể hiện tính nguyên tắc trong hiệp định sơ bộ ngày 6/3/1946? 

  • A. 
   Chính phủ Pháp công nhận Việt Nam là một quốc gia tự do nằm trong liên hiệp Pháp.
  • B. 
   Hai bên thực hiện ngừng bắn ở Nam Bộ.
  • C. 
   Nước Việt Nam có chính phủ riêng, có quân đội riêng và nền tài chính riêng.
  • D. 
   Chính phủ Việt Nam chấp nhận cho Pháp đưa 15.000 quân ra miền Bắc Việt Nam.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Khi ký hiệp định sơ bộ với Pháp ta gặp nhiều khó khăn, để giữ được nền độc lập dân tộc ta đã hết sức mềm dẻo khôn khéo, nhưng vẫn đảm bảo được nguyên tăc cứng rắn là độc lập chủ quyền không bị xâm phạm  

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209476

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON