ON
ON
YOMEDIA
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  “Việt Nam hóa chiến tranh” thực chất là tiếp tục thực hiện âm mưu gì?

  • A. 
   Đề cao học thuyết Ních-xơn.     
  • B. 
   “Dùng người Việt đánh người Việt”.
  • C. 
   “Tìm diệt” và “bình định”.   
  • D. 
   Sử dụng quân Mĩ là chủ yếu

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Trong chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”, Mĩ rút bớt quân Mĩ và quân đồng minh và tăng cường quân đội Sài Gòn để tận dụng xương máu của người Việt Nam. Thực chất, đó là sự tiếp tục âm mưu “dùng người Việt đánh người Việt” của Mĩ.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209455

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF