ON
ON
YOMEDIA
23AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tính chất của nền kinh tế Việt Nam trong thời kỳ đổi mới là 

  • A. 
   Kinh tế hàng hóa tự do.  
  • B. 
   Kinh tế hàng hóa đa ngành nghề.
  • C. 
   Kinh tế tự cung, tự cấp 
  • D. 
   Kinh tế hàng hóa có sự điều tiết của nhà nước.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Một trong những nội đổi mới về kinh tế của Đảng : phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng XHCN. Nền kinh tế Việt Nam trong thời kỳ đổi mới không phải là nền kinh tế tự do mà là nền kinh tế hàng hóa có sự điều tiết của Nhà nước 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209276

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF