OFF
OFF
ADMICRO
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sự khác biệt cơ bản giữa “chiến tranh lạnh” và những cuộc chiến tranh thế giới đã qua:

  • A. 
   làm cho thế giới luôn trong tình trạng căng thẳng
  • B. 
   chỉ diễn ra chủ yếu giữa hai nước LX và Mĩ
  • C. 
   diễn ra trên mọi lĩnh vực nhưng không xung đột trực tiếp bằng quân sự  .
  • D. 
   Chiến tranh lạnh diễn ra dai dẳng, giằng co và không phân thắng bại

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chiến tranh lạnh diễn ra trên mọi lĩnh vực nhưng không xung đột trực tiếp bằng quân sự.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209464

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON