ON
ON
YOMEDIA
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Điểm chung trong kế hoạch Rơve (1949), kế hoạch Đơ Lat đơ Tácxinhi (1950) và kế hoạch Nava (1953) của Pháp - Mĩ là

  • A. 
   kết thúc chiến tranh trong danh dự.
  • B. 
   bình định, thống trị lâu dài Việt Nam.
  • C. 
   thể hiện sức mạnh quân sự của Pháp – Mĩ .
  • D. 
   muốn xoay chuyển cục diện chiến tranh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  - Sau thất bại chiến dịch Việt Bắc 194, được sự giúp sức của Mỹ Pháp đề ra kế hoạch Rơ ve với âm mưu “ đánh nhanh thắng nhanh” nhưng cuối cùng Pháp đã thất bại kế đánh nhanh buộc phải chuyển sáng đánh lâu dài.

  - Nwam 1950, Pháp tiếp tục dựa vào Mỹ đề ra kế hoạch Đờ Lát Đờ Tac Xi Nhi cũng mong muốn nhanh chóng kết thức chiến tranh -> kết quả Pháp mất thế chủ động chiến lược trên chiến trường chính ở Bắc Bộ

  - !953 một lần nữa dựa vào Mỹ Pháp đề ra kế hoạch Na Va để kết thúc chiến tranh trong danh dự nhưng kết quả Pháp thất bại trong kế hoạch Na Va.

  => Những kế hoạch trên của Pháp đều được đề ra khi Pháp gặp khó khăn và muốn xoay chuyển cục diện chiến tranh.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209492

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF