ON
ON
YOMEDIA
01AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Điểm khác của chiến lược “ Việt Nam hóa chiến tranh” so với “chiến tranh đặc biệt là

  • A. 
   có sự tham gia của cố vẫn Mĩ     
  • B. 
   là hình thức chiến tranh kiểu mới.
  • C. 
   có sự phối hợp của một bộ phận đáng kể lực lượng chiến đấu Mĩ.
  • D. 
   đặt dưới sự chỉ huy của hệ thống cố vấn Mĩ, sử dụng phương tiện chiến tranh của Mĩ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Cả hai chiến lược đều sử dụng quân Ngụy là chủ yếu nhưng trong chiến tranh Việt Nam hóa có phối hợp một bộ phận chiến đấu Mỹ 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209478

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF