OFF
OFF
ADMICRO
22AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Mĩ thực hiện ngăn chặn đẩy lùi, tiến tới tiêu diệt các nước xã hội chủ nghĩa. Đó là mục tiêu của : 

  • A. 
   Kế hoạch Mác - San        
  • B. 
   Kế hoạch Tru- man     
  • C. 
   Chiến lược toàn cầu              
  • D. 
   Chiến tranh lạnh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chiến lược toàn cầu              

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209301

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF