OFF
OFF
ADMICRO
23AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cách mạng tháng Hai ở Nga đã lật đổ được

  • A. 
   chế độ Nga hoàng Nicolai II, chấm dứt chế độ quân chủ chuyên chế ở nga.
  • B. 
   chế độ phong kiến, mở đường cho CNTB Nga phát triển.
  • C. 
   chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản, xây dựng giai cấp công nhân.
  • D. 
   chính quyền của giai cấp tư sản, giành chính quyền cho giai cấp vô sản.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Cách mạng tháng Hai (1917) đã đạt được kết quả cao nhất là lật đổ chế độ Nga hoàng Nicôlai II, chấm dứt chế độ quân chủ chuyên chế ở Nga.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209289

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF