OFF
OFF
ADMICRO
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954), Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Thực lực là cái chiêng, ngoại giao là cái tiếng, chiêng có to tiếng mới lớn", "Thực lực” của Việt Nam giai đoạn đó được hiểu là sức mạnh 

  • A. 
   chính trị.      
  • B. 
   ngoại giao. 
  • C. 
   kinh tế.     
  • D. 
   quân sự.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  A loại và thắng lợi quân sự đóng vai trò quyết định và tác động đến chính trị, ngoại giao.

  B loại vì ngay trong câu hỏi đã nêu rõ ngoại giao là cái tiếng nên thực lực không thể là ngoại giao.

  C loại vì kinh tế nước ta là nền kinh tế lạc hậu, lại trải qua thời kì dài chiến tranh nên không thể chỉ dựa vào kinh tế để làm cơ sở cho thực lực.

  D chọn vị trong kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954), Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Thực lực là cái chiêng, ngoại giao là cái tiếng, chiêng có to tiếng mới lớn", "Thực lực” của Việt Nam giai đoạn đó được hiểu là sức mạnh quân sự. Khi ta thắng địch trên mặt trận quân sự thì ta mới có cơ sở để đấu tranh và giành thắng lợi trên mặt trận ngoại giao. 

  Chọn D.          

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 266205

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF