ON
ON
YOMEDIA
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hội nghị Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (9 - 1953) đề ra kế hoạch tác chiến trong Đông - Xuân (1953 1954) với quyết tâm giữ vững quyền chủ động đánh địch trên cả hai mặt trận nào? 

  • A. 
   Chính diện và sau lưng địch. 
  • B. 
   Chính trị và ngoại giao.
  • C. 
   Chính trị và quân sự.   
  • D. 
   Quân sự và ngoại giao.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  A chọn vì Hội nghị Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (9 - 1953) đề ra kế hoạch tác chiến trong Đông - Xuân (1953 1954) với quyết tâm giữ vững quyền chủ động đánh địch trên cả hai mặt trận là chính diện và sau lưng địch.

  B, D loại vì lúc này ta chưa đấu tranh ngoại giao.

  C loại vì lúc này ta đấu tranh quân sự, không đấu tranh chính trị.

  Chọn A.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 266145

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF