OFF
OFF
ADMICRO
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đâu là kết quả của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp quyết liệt của nhân dân Việt Nam từ Chiến tranh thế giới thứ nhất 

  • A. 
   Cách mạng tháng Tám thành công (1945)  
  • B. 
   Kháng chiến chống Pháp thắng lợi (1954).
  • C. 
   Mặt trận Việt Minh ra đời (1941).   
  • D. 
   Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (1930).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (1930) là kết quả của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp quyết liệt của nhân dân Việt Nam từ Chiến tranh thế giới thứ nhất.

  Chọn D.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 266139

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON