OFF
OFF
ADMICRO
19AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Năm 1940, căn cứ địa cách mạng đầu tiên được xây dựng theo chủ trương của Đảng Cộng sản Đông Dương là 

  • A. 
   căn cứ địa Lạng Sơn. 
  • B. 
   căn cứ địa Cao Bằng.
  • C. 
   căn cứ địa Bắc Sơn - Võ Nhai.   
  • D. 
   căn cứ địa Cao - Bắc - Lạng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Năm 1940, căn cứ địa cách mạng đầu tiên được xây dựng theo chủ trương của Đảng Cộng sản Đông Dương là căn cứ địa Bắc Sơn - Võ Nhai. 

  Chọn C.         

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 266132

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON