ON
ON
YOMEDIA
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào không phản ánh đúng những nhân tố thúc đẩy sự phát triển kinh tế của Tây Âu trong những năm 1950 - 1973? 

  • A. 
   Chi phí quốc phòng thấp (dưới 1% ngân sách quốc gia).
  • B. 
   Áp dụng thành tựu khoa học - kĩ thuật vào sản xuất.
  • C. 
   Hợp tác có hiệu quả trong khuôn khổ Cộng đồng châu Âu. 
  • D. 
   Nhà nước quản lí và điều tiết có hiệu quả nền kinh tế.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  - Nội dung các phương án B, C, D là những nhân tố thúc đẩy sự phát triển kinh tế của Tây Âu trong những năm 1950 – 1973.

  - Nội dung phương án A chỉ đúng với Nhật Bản. 

  Chọn A. 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 266195

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF