OFF
OFF
ADMICRO
22AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Lực lượng chiến đấu ở Hà Nội trong những ngày đầu toàn quốc kháng chiến cuối năm 1946, đầu năm 1947 là 

  • A. 
   dân quân, du kích.   
  • B. 
   Trung đoàn Thủ đô.
  • C. 
   Cứu quốc quân.     
  • D. 
   Việt Nam Giải phóng quân.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Lực lượng chiến đấu ở Hà Nội trong những ngày đầu toàn quốc kháng chiến cuối năm 1946, đầu năm 1947 là Trung đoàn Thủ đô. 

  Chọn B.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 266214

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF