OFF
OFF
ADMICRO
22AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trước Cách mạng tháng Hai năm 1917, nước Nga được biết đến là nơi tập trung 

  • A. 
   nhiều mâu thuẫn nhất của thời đại.         
  • B. 
   nhiều nhân tố thúc đẩy xã hội phát triển.
  • C. 
   những mâu thuẫn của xã hội thuộc địa.     
  • D. 
   nhiều nhân tố thúc đẩy xã hội phát triển.      

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Trước Cách mạng tháng Hai năm 1917, nước Nga được biết đến là nơi tập trung nhiều mâu thuẫn nhất của thời đại:

  - Mâu thuẫn giữa sự phát triển chủ nghĩa tư bản với chế độ phong kiến và những rào cản của nó.

  - Mâu thuẫn giữa quần chúng nhân dân với chế độ Nga hoàng.

  - Mâu thuẫn giữa đế quốc Nga với các đế quốc khác. 

  Chọn A.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 266201

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON