ON
ON
YOMEDIA
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Lập trường cứu nước của Phan Bội Châu từ Hội Duy tân đến Việt Nam Quang phục hồi đã có sự chuyển biến từ 

  • A. 
   phong kiến sang dân chủ tư sản.              
  • B. 
   dựa Nhật sang dựa vào Pháp.
  • C. 
   bạo động sang cải cách, duy tân đất nước.
  • D. 
   quân chủ lập hiến sang dân chủ cộng hòa.   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  - Khi thành lập Duy tân hội, Phan Bội Châu cùng các đồng chí của mình đã tôn Cường Để - 1 người thuộc dòng dõi nhà Nguyễn lên làm minh chủ

  => Phan Bội Châu đang mang tư tưởng quân chủ lập hiến.

  - Sau khi Duy tân hội tan rã, Phan Bội Châu đã chuyển sang tư tưởng dân chủ cộng hòa, điều này được thể hiện trong tôn chỉ hoạt động của Việt Nam Quang phục hội: “Đánh đuổi giặc Pháp, khôi phục nước Việt Nam, thành lập nước Cộng hòa Dân quốc Việt Nam”. 

  => Lập trường cứu nước của Phan Bội Châu từ Hội Duy tân đến Việt Nam Quang phục hội đã có sự chuyển biến từ quân chủ lập hiến sang dân chủ cộng hòa.

  Chọn D. 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 266130

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON