OFF
OFF
ADMICRO
19AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sự kiện nào mở ra giai đoạn phát triển mới của tổ chức Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong thời kì Chiến tranh lạnh? 

  • A. 
   Cộng đồng ASEAN thành lập.   
  • B. 
   Hiệp ước Bali được kí kết.
  • C. 
   Hiến chương ASEAN được thông qua.    
  • D. 
   ASEAN trở thành tổ chức toàn khu vực.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  A loại vì Cộng đồng ASEAN thành lập năm 2015.

  B chọn vì Hiệp ước Bali được kí kết mở ra giai đoạn phát triển mới của tổ chức Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong thời kì Chiến tranh lạnh.

  C loại vì Hiến chương ASEAN được thông qua năm 2017.

  D loại vì chưa nêu rõ là tổ chức toàn khu vực đối với Đông Nam Á hay với bên ngoài. Bên cạnh đó, Đông ti mo vẫn chưa gia nhập ASEAN nên việc xác định ASEAN là tổ chức toàn khu vực dựa vào tiêu chí nào cần phải chỉ rõ. 

  Chọn B.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 266167

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF