OFF
OFF
ADMICRO
12AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sự dính líu của Mỹ và Liên Xô đến vấn đề Việt Nam từ năm 1949 có tác động nhiều mặt đến cuộc chiến tranh của Pháp ở Đông Dương, ngoại trừ việc 

  • A. 
   biến nó thành vấn đề quốc tế chi phối bởi cục diện hai cực.
  • B. 
   tạo ra những thuận lợi và khó khăn mới cho phía Việt Nam.
  • C. 
   khiến chiến tranh phát triển lên quy mô lớn, khốc liệt hơn. 
  • D. 
   đặt cơ sở cho sự chia cắt Việt Nam sau Hiệp định Giơnevơ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Sự dính líu của Mỹ và Liên Xô đến vấn đề Việt Nam từ năm 1949 có tác động nhiều mặt đến cuộc chiến tranh của Pháp ở Đông Dương:

  - Làm cho chiến tranh của Pháp ở Đông Dương biến thành vấn đề quốc tế chi phối bởi cục diện hai cực.

  - Tạo ra những thuận lợi và khó khăn mới cho phía Việt Nam.

  - Khiến chiến tranh phát triển lên quy mô lớn, khốc liệt hơn. 

  Chọn D. 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 266164

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON