OFF
OFF
ADMICRO
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Yếu tố nào có ý nghĩa quyết định đến tính thống nhất cao phong trào cách mạng 1930 - 1931? 

  • A. 
   Đã hình thành được mặt trận dân tộc thống nhất trong cả nước.
  • B. 
   Phong trào đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng.
  • C. 
   Lực lượng tham gia đông đảo. 
  • D. 
   Tinh thần cách mạng của quần chúng nhân dân.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  A loại vì trong phong trào 1930 – 1931 chưa hình thành mặt trận dân tộc thống nhất. Đây là bài học kinh nghiệm cho các giai đoạn sau.

  B chọn vì Đảng vừa ra đời đã kịp thời tổ chức và lãnh đạo phong trào 1930 – 1931 nên phong trào này mang tính thống nhất cao. 

  C, D loại và các phong trào diễn ra trước phong trào 1930 – 1931 cũng có sự tham gia đông đảo của quần chúng nhưng không mang tính thống nhất cao mà chỉ thống nhất được ở 1 phạm vi nhỏ lẻ.

  Chọn B.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 266151

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON