ON
ON
YOMEDIA
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nét tương đồng về hình thức đấu tranh của Cách mạng Cuba năm 1959 so với Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là 

  • A. 
   đấu tranh vũ trang.    
  • B. 
   đấu tranh ngoại giao.
  • C. 
   đấu tranh chính trị.       
  • D. 
   khởi nghĩa từng phần.        

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  A chọn vì nét tương đồng về hình thức đấu tranh của Cách mạng Cuba năm 1959 so với cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là đấu tranh vũ trang.

  B loại vì Cách mạng Cuba năm 1959 và Cách mạng tháng Tám diễn ra không có đấu tranh ngoại giao.

  C loại vì Cách mạng Cuba năm 1959 không có đấu tranh chính trị.

  D loại vì chỉ đúng với cách mạng tháng Tám. 

  Chọn A.          

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 266208

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON