ON
ON
YOMEDIA
22AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Phong trào dân chủ 1936 - 1939 ở Việt Nam là một bước chuẩn bị cho thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 vì đã 

  • A. 
   bước đầu xây dựng được lực lượng vũ trang nhân dân.
  • B. 
   xây dựng được một lực lượng chính trị quần chúng đông đảo.
  • C. 
   khắc phục triệt để hạn chế của Luận cương chính trị (10 – 1930). 
  • D. 
   đưa Đảng Cộng sản Đông Dương ra hoạt động công khai.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  A loại vì lực lượng vũ trang được xây dựng trong giai đoạn 1939 – 1945. 

  B chọn vì phong trào dân chủ 1936 - 1939 ở Việt Nam là một bước chuẩn bị cho thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 vì đã giúp quần chúng nhân dân được giác ngộ về chính trị, tham gia vào mặt trận dân tộc thống nhất và trở thành lực lượng chính trị hùng hậu cho cách mạng.

  C loại vì phải đến giai đoạn 1939 – 1945 thì ta mới khắc phục triệt để hạn chế của Luận cương chính trị (10 – 1930).

  D loại vì đây là ý nghĩa của Cách mạng tháng Tám.

  Chọn B.           

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 266155

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF