ON
ON
YOMEDIA
01AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) ở Việt Nam không phải là 

  • A. 
   trận quyết chiến chiến lược giữa ta và địch.
  • B. 
   trận đánh có sự huy động lực lượng cao nhất.
  • C. 
   sự kiện chính trị quan trọng trong cuộc kháng chiến chống Pháp. 
  • D. 
   thắng lợi có ý nghĩa quốc tế to lớn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) ở Việt Nam là:

  - Trận quyết chiến chiến lược giữa ta và địch.

  - Trận đánh có sự huy động lực lượng cao nhất.

  - Thắng lợi có ý nghĩa quốc tế to lớn. 

  + Chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) ở Việt Nam không phải là sự kiện chính trị mà là sự kiện quân sự.

  Chọn C.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 266144

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF