OFF
OFF
ADMICRO
01AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Khẩu hiệu “Phá kho thóc, giải quyết nạn đói” (1945) được Đảng Cộng sản Đông Dương sử dụng 

  • A. 
   trong Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.
  • B. 
   trên cả nước trong cao trào kháng Nhật cứu nước.
  • C. 
   ở Bắc Kì và Bắc Trung Kì. 
  • D. 
   khi Nhật tiến vào Đông Dương.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Khẩu hiệu “Phá kho thóc, giải quyết nạn đói” (1945) được Đảng Cộng sản Đông Dương sử dụng ở Bắc Kì và Bắc Trung Kì trong cao trào kháng Nhật cứu nước. 

  Chọn B. 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 266136

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON