OFF
OFF
ADMICRO
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hoạt động tiêu biểu nhất của tổ chức Việt Nam Quốc dân đảng trong phong trào dân tộc dân chủ Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1930 là 

  • A. 
   đào tạo cán bộ.      
  • B. 
   vận động binh lính khởi nghĩa.
  • C. 
   ám sát trùm mộ phu Badanh.    
  • D. 
   khởi nghĩa Yên Bái.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  A loại vì Việt Nam Quốc dân đảng không thực hiện đào tạo cán bộ như Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

  B, C loại vì đây là các hoạt động lẻ tẻ, lại chỉ ở bộ phận binh lính người Việt trong hàng ngũ Pháp giác ngộ nên chưa phải hoạt động tiêu biểu.

  D chọn vì hoạt động tiêu biểu nhất của tổ chức Việt Nam Quốc dân đảng trong phong trào dân tộc dân chủ Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1930 là khởi nghĩa Yên Bái (2/1930). Cuộc khởi nghĩa đã tập hợp toàn lực lượng của Việt Nam Quốc dân đảng với hình thức bạo động trên quy mô khá lớn từ Yên Bái lan ra Phú Thọ, Sơn Tây, Hải Dương, Thái Bình, Hà Nội,... 

  Chọn D.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 266211

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON